Välkommen till Legare Advokatbyrå AB

Legare biträder dig som är privatperson när du har drabbats av personskador vid en olycka, felbehandling, överfall eller till följd av sjukdom och hjälper dig att få rätt ersättning från ditt försäkringsbolag. Vi biträder även företag vid frågor om krav på ersättning ur företagsförsäkring.

Under 20 års tid har Legare biträtt klienter vid personskador och andra skadestånds- och försäkringsrättsliga ärenden. Under årens lopp har vi kunnat hjälpa tusentals personer att få ersättning för sina skador. Vi är en av få advokatbyråer i Sverige med denna specialisering. Vi törs därför säga: Vi kan personskaderätt!

I vissa skadeärenden, som exempelvis trafikolycksfall, kan försäkringsbolaget stå för kostnaderna att anlita advokat. Våra tjänster blir då kostnadsfria för dig som klient. Läs mer om detta under våra tjänster.

Vi åtar oss uppdrag från klienter över hela Sverige. I och med våra internationella medlemskap kan vi även bistå vid internationella frågor inom skadestånds- och försäkringsrättens område.

Välkommen!

© Copyright - Legare.se