Vid de fall en olycka inträffar som leder till en personskada kan den skadade vara berättigad till ersättning ur sin olycksfallsförsäkring. Under skaderegleringen vid försäkringsbolaget kan flera frågor uppkomma i fråga om orsakssamband, medicinska bedömningar och beräkning av ersättningens storlek. Våra advokater biträder dig som skadats under skaderegleringen vid försäkringsbolaget och i de fall en tvist uppkommer i domstol.

Ersättning vid Olycksfall

Kontakta oss på Legare, våra advokater biträder dig under skaderegleringen för ersättning vid olycksfall och kan hjälpa dig att få rätt.

Ring oss:
Stockholm 08-442 91 80
Umeå 090-14 21 60
Västerås 021-38 08 00

Rätt ersättning vid Olycksfall

Ersättning vid Olycksfall