Den som har drabbats av en skada under behandling inom sjukvård eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning. Regleringen av en patientskada eller felbehandling kan ofta vara komplicerad eftersom det inledningsvis måste bedömas om skadan var undvikbar eller inte. Härefter ska ytterligare flera frågor bedömas om ersättningens storlek och om hur inkomstförluster ska beräknas. Våra advokater har gedigen erfarenhet av dessa bedömningar och kan bistå dig som klient under skaderegleringen, vid prövning i Patientskadenämnden samt i de fall en tvist uppkommer i domstol.

Ersättning vid Patientskada

Har du drabbats av en skada under en behandling inom exempelvis sjukvården? Då kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Kontakta oss på Legare, våra medarbetare har stor erfarenhet av ersättning för patientskador och kan hjälpa dig att få rätt.

 

Ring oss:
Stockholm 08-442 91 80
Umeå 090-14 21 60
Västerås 021-38 08 00

Patientskada och Ersättning vid Skada