Vid sjukdom kan det vara aktuellt med ersättning från såväl försäkringsbolag vid tecknad sjukförsäkring som sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan. Våra advokater är behjälpliga både gentemot försäkringsbolaget som mot Försäkringskassan under regleringen av ärendet samt i de fall tvist uppkommer i domstol.

Ring oss:
Stockholm 08-442 91 80
Umeå 090-14 21 60
Västerås 021-38 08 00

Ersättning från Sjukförsäkring Advokat