Som asylsökande har du i de flesta fall rätt till ett offentligt biträde som kan bistå dig under processen vid Migrationsverket och i migrationsdomstolarna. Det är Migrationsverket som förordnar och står för kostnaden för ett offentligt biträde. Som asylsökande kan du själv begära vilken advokat du vill som ska företräda dig. Våra advokater kan biträda dig under asylprocessen.