Legare arbetar främst med rättsliga ärenden som sammanhänger med personskador av olika slag, både under löpande skadereglering vid försäkringsbolag som vid tvist i domstol. Det kan gälla trafikolycksfall, skador inom sjukvården, läkemedelsskador och förlossningsskador. Vi biträder också vid processer som rör olycksfallsförsäkringar och andra försäkringsfall som vid stöld, brand och inbrott samt företagsförsäkring. Vi arbetar även med frågor som rör sjukersättning, arbetsskadelivränta, handikappersättning, återkrav och liknande frågor där Försäkringskassan är motpart. Dessutom åtar sig våra jurister uppdrag som målsägandebiträde för personer som utsatts för brott och uppdrag som offentlig försvarare i brottmål.

Det enklaste sättet för dig att ta våra tjänster i anspråk är att ringa till något av våra kontor och tala med någon av våra advokater. Du kan också kontakta oss direkt via e-post. Kontaktuppgifter finner du under fliken medarbetare. Där kan du också se vilken inriktning våra advokater har.

Många av våra kunder är privatpersoner som på olika sätt har drabbats av personskador eller andra försäkringsfall och behöver juridisk hjälp i regleringen, ofta med ett försäkringsbolag som motpart.  Vid vissa skadetyper, exempelvis personskador vid trafikolycksfall, svarar regelmässigt försäkringsbolagen för ombudsarvodet genom försäkringen, vilket innebär att vårt biträde till dig som klient därmed blir kostnadsfritt.

Nedan följer en mer detaljerad information över våra rättsområden.