Ann Gerklev

Ann Gerklev

Advokat

Kontakt

E-post: ann.gerklev@legare.se
Telefon: 090 – 14 21 60
Mobil: 070 – 250 30 37

Ann Gerklev

ADVOKAT, PARTNER

Verksam: Umeå

Utbildning: Jur kand 1989

Arbete:

  • Anställd på Legare Advokatbyrå AB sedan 2004
  • Byrådirektör vid Brottsoffermyndigheten 1994 – 2004
  • Arbete vid hovrätten för övre Norrland 1992 – 1994
  • Tingsnotarie vid Sunne tingsrätt 1989 – 1992

Medlem:

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Rättsområden:

  • Personskaderätt
  • Försäkringsrätt
  • Brottmål
  • Familjerätt