Skador i utlandet

Skador kan inträffa inte bara i Sverige utan även utomlands. Det kan vara fråga om ersättning ur en reseförsäkring, av ett utländskt försäkringsbolag eller direkt av den som vållat skadan. En sådan skadereglering kan omfattas av olika regelverk beroende på var skadan har inträffat och man kan i många fall stöta på flera svårigheter under skaderegleringen. Genom Legares medlemskap i flera internationella skadeståndsrättsliga organisationer kan våra advokater hjälpa såväl dig som råkat ut för en skada utomlands som dig som skadats i Sverige men är bosatt i annat land.