Välkommen till Legare Advokatbyrå AB

Legare biträder dig som har drabbats av personskador vid en olycka, felbehandling, överfall eller till följd av sjukdom samt vid försäkringsskador som vid brand och inbrott och hjälper dig att få rätt ersättning från ditt försäkringsbolag. Vid trafikolycksfall som lett till personskada står försäkringsbolaget i många fall för kostnaderna att anlita advokat och våra tjänster blir då kostnadsfria för dig som klient.

I mer än 20 års tid har Legare biträtt klienter vid personskador och andra skadestånds- och försäkringsrättsliga ärenden. Under årens lopp har vi kunnat hjälpa tusentals personer att få ersättning för sina skador. Vi är en av få advokatbyråer i Sverige med denna specialisering. Vi törs därför säga: Vi kan personskaderätt!

Flera av våra advokater kan biträda dig även i familjerättsliga ärenden, som målsägandebiträde eller offentlig försvarare i brottmål samt i ärenden om asyl och uppehållstillstånd.

© Copyright - Legare.se