Brand, inbrott och stöld

Vid en inträffad skada på egendom såsom bil, båt, hus m.m. samt vid inbrott, stöld och brand kan frågor om försäkringsfall har inträffat, hur skadan uppkommit samt hur ersättningen ska beräknas vara aktuella och dessa frågor kan i vissa fall vara svåra att reda ut. Våra advokater har lång erfarenhet av att hantera frågor rörande sakskador och biträder dig under den löpande skaderegleringen vid försäkringsbolaget och i de fall en tvist uppkommer mot försäkringsbolaget eller skadevållaren.

© Copyright - Legare.se