För såväl privatpersoner som företag uppkommer frågeställningar kring försäkringsfrågor, både före och efter en inträffad skada. Våra advokater har bred erfarenhet inom försäkringsrättens område och kan lämna rådgivning kring försäkringsskydd och hur man bäst går till väga i förhållande till sitt försäkringsbolag när en försäkringsskada har inträffat.

Läs mer om våra tjänster:
Brand, inbrott och stöld
Företagsförsäkring
Reseförsäkring och andra skador i utlandet