Företagsförsäkring

Har du funderingar kring företagets försäkringar, försäkringsvillkor eller har du krav på ersättning? Legare biträder dig med granskning av försäkringsavtal för att tillse att ditt företag har rätt försäkringsskydd, under löpande skadereglering vid försäkringsbolaget efter inträffad skada samt vid tvister om rätt till försäkringsersättning.

Företag ser olika ut och har därför olika behov av försäkringar. Oavsett om frågan rör ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring eller försäkring rörande företagets anställda kan Legare bistå dig såväl före som efter en inträffad skada.

© Copyright - Legare.se