Legare är latin och betyder sändebud, ombud eller representant. Advokatbyrån grundades 1994 och har kontor i Stockholm, Umeå och Västerås. Våra advokater företräder främst privatpersoner gentemot deras försäkringsbolag, Försäkringskassan och andra organisationer vid personskador och övriga försäkringsfall samt vid vårdnadstvister, brottmål och asylprocess. Alla våra jurister är tingsmeriterade och har flerårig erfarenhet inom våra rättsområden.

Vi åtar oss uppdrag från klienter över hela Sverige. I och med att flera av våra advokater deltar i internationella medlemskap som Pan-European Legal Association of Personal Injury Lawyers (PEOPIL) och American Association for Justice (AAJ) kan vi även bistå vid internationella frågor inom skadestånds- och försäkringsrättens område.

Thomas Johanson

Thomas Johanson

Advokat
Joakim Jäderström

Joakim Jäderström

Advokat
Anders Rosenhall

Anders Rosenhall

Advokat
Ann Gerklev

Ann Gerklev

Advokat
Markus Lauri

Markus Lauri

Advokat