Joakim Jäderström

Joakim Jäderström

Advokat

Kontakt

E-post: joakim.jaderstrom@legare.se

Telefon: 08 – 442 91 80
Mobil: 070 – 689 50 66

Joakim Jäderström

ADVOKAT, PARTNER

Verksam: Stockholm

Utbildning: Jur kand 2002

Arbete:

 • Anställd på Legare Advokatbyrå AB sedan 2007
 • Föredragande jurist vid Trafikskadenämnden 2005 – 2007
 • Bolagsjurist 2004 – 2005
 • Tingsnotarie vid Västerviks tingsrätt 2002 – 2004

Medlem:

 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
 • Medlem av Försäkringsjuridiska föreningen
 • Medlem av Pan-European Legal Association of Personal Injury Lawyers (PEOPIL)
 • Medlem av Association of Personal Injury Lawyers (APIL)

Övriga Uppdrag:

 • Svensk representant i huvudstyrelsen för Pan-European Legal Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL)
 • Lärare i försäkringsrätt vid Företagsekonomiska institutet (FEI)
 • Engagerad som föreläsare inom bland annat områdena försäkringsrätt och skadeståndsrätt

Rättsområden:

 • Personskaderätt
 • Försäkringsrätt
 • Skador i utlandet