Vårdnad, boende och umgänge

När ett förhållande upphör och då det finns gemensamma barn kan föräldrarna behöva ställas inför frågan om vårdnaden ska fortsätta att vara gemensam eller om den ska vara enskild, med vilken föräldrar barnen ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska ske. Våra advokater kan företräda dig vid en vårdnadstvist i domstol.

© Copyright - Legare.se