Vid de fall en olycka inträffar som leder till en personskada kan den skadade vara berättigad till ersättning ur sin olycksfallsförsäkring. Under skaderegleringen vid försäkringsbolaget kan flera frågor uppkomma i fråga om orsakssamband, medicinska bedömningar och beräkning av ersättningens storlek. Våra advokater biträder dig som skadats under skaderegleringen vid försäkringsbolaget och i de fall en tvist uppkommer i domstol.

Ersättning vid Olycksfall

Kontakta oss på Legare, våra advokater biträder dig under skaderegleringen för ersättning vid olycksfall och kan hjälpa dig att få rätt ersättning.

Rätt ersättning vid Olycksfall

Ersättning vid Olycksfall