Den som skadas på sin arbetsplats eller är på väg till eller från sitt arbete kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen för bland annat inkomstförlust då det är fråga om en arbetsskada. Denna försäkring hanteras av Försäkringskassan. Det finns också i många fall möjlighet att få ersättning ur kollektivavtalsbaserade försäkringar. Handläggningen är i många fall långdragen och såväl frågor som orsakssamband, medicinska bedömningar och ersättningens storlek kan uppkomma. Våra advokater biträder dig som skadats i handläggningen mot Försäkringskassan och försäkringsbolag samt i de fall ärendet går vidare till domstol.

Ersättning vid Arbetsskada

Har du drabbats av en arbetsskada under arbetet eller på väg till ditt arbete? Då kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Kontakta oss på Legare, våra medarbetare har stor erfarenhet av arbetsskador och ersättning relaterade till detta och kan hjälpa dig som råkat ut för en skada i arbetet att få rätt ersättning.