Felbehandling

Den som har drabbats av en felbehandling inom sjukvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning. Regleringen av en felbehandling kan ofta vara komplicerad eftersom det inledningsvis måste bedömas om skadan var undvikbar eller inte. Härefter ska ytterligare flera frågor bedömas om ersättningens storlek och om hur inkomstförluster ska beräknas. Våra advokater har gedigen erfarenhet av dessa bedömningar och kan bistå dig som klient under skaderegleringen, vid prövning i Patientskadenämnden samt i de fall en tvist uppkommer i domstol.

Ersättning vid Felbehandling

Har du drabbats av en skada under en behandling inom exempelvis sjukvården? Då kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Kontakta oss på Legare, våra medarbetare har stor erfarenhet av ersättning för felbehandling och kan hjälpa dig att få rätt ersättning.

© Copyright - Legare.se