Målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för brott kan i många fall under rättegången i domstol få hjälp av ett målsägandebiträde. I flera fall är den som utsatts för brott berättigad till skadestånd från gärningsmannen. Flera av våra advokater åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och kan hjälpa dig med att få den skadeståndsrättsliga ersättning som du har rätt till samt vara ett stöd för dig som utsatts för brott under rättegången.

Målsägandebiträdet förordnas av domstolen och ersättningen för målsägandebiträdets arbete ersätts av staten, varför biträdet för dig som klient är kostnadsfritt. Ett målsägandebiträde förordnas vanligen vid allvarligare typer av brott som våldsbrott och övergrepp. Den som utsatts för ett brott kan själv framföra önskemål om vilket juridiskt ombud som skall biträda honom eller henne.

© Copyright - Legare.se