Vårdnad, boende och umgänge

Det kan uppkomma många olika frågor när en relation upplöses, en av de svårare är ofta frågor om vårdnaden om de gemensamma barnen. Barnets bästa ska alltid vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Huvudprincipen är att ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Under vissa förutsättningar kan ensam vårdnad för en förälder vara barnets bästa.

Det är juridiska skillnader mellan att ha gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna har ensam vårdnad om barnen. Förutom själva frågan om vårdnad om barnen kan man som förälder vara oense om barnets boende, d.v.s. hos vem av föräldrarna barnen ska bo eller om omfattningen av umgängesrätten för den förälder som inte bor stadigvarande med barnen.

Våra advokater kan bistå dig i frågor om vårdnad, boende och umgänge och kan ge dig vägledning för att lösa de tvistefrågor som uppkommit.

KONTAKT

Legare Advokatbyrå AB

Sveavägen 116
104 32 STOCKHOLM
Tel: 08-442 91 80

Rådhusesplanaden 7 B
903 28 UMEÅ
Tel: 090-14 21 60

Ingenjör Bååths gata 11
722 12 Västerås
Tel: 021-38 08 00

Epost: info@legare.se

© Copyright - Legare.se