Trafikolycksfall

Under skaderegleringen efter en trafikskada står regelmässigt försäkringsbolaget för den skadades ombudskostnader, vilket innebär att du som klient därför inte behöver betala någon ersättning till våra advokater. Den hjälp vi kan ge dig är alltså i de flesta fall helt kostnadsfri. Vi gör allt för att du ska få rätt ersättning.

När en trafikolycka med personskada har inträffat påbörjas efter anmälan en skadereglering vid försäkringsbolaget. Skaderegleringen kan ofta vara komplicerad och pågå under lång tid. Den advokat som kommer att hjälpa dig har stor erfarenhet av personskaderätt och försäkringsrätt. Vi anstränger oss för att du ska få fortlöpande kompensation samt råd och stöd under regleringen.

En av de vanligaste skadorna till följd av trafik är whiplashskada, men många andra skadetyper kan vara aktuella och leda till en skadereglering hos försäkringsbolagen. Våra advokater biträder den som skadats i ett trafikolycksfall under denna skadereglering.

För det fall den skadade och försäkringsbolaget inte kan komma överens om ersättningsfrågan under skaderegleringen kan ärendet hänskjutas till prövning i Trafikskadenämnden. Våra advokater biträder naturligtvis den skadade också i Trafikskadenämnden. Prövningen i Trafikskadenämnden är kostnadsfri för den skadade. Det finns också möjlighet att få frågan om ersättning prövad i domstol. I sådana fall kan den skadade oftast ta sitt rättsskydd i försäkringen i anspråk.

Ersättning vid trafikolycksfall

Har du drabbats av en personskada vid en trafikolycka? Du kan då i de flesta fall få biträde av advokat helt kostnadsfritt. Kontakta oss på Legare, våra medarbetare har stor erfarenhet av ersättning vid trafikolycksfall och kan hjälpa dig att få rätt ersättning.

© Copyright - Legare.se