Den som har drabbats av en läkemedelsskada kan ha rätt till ekonomisk ersättning. Regleringen av en läkemedelsskada kan ofta innebära komplicerade frågeställningar och processen kan i många fall bli utdragen. Våra advokater har stor erfarenhet av denna process och biträder dig som råkat ut för en läkemedelsskada under den skadereglering som sker, vid prövning i Patientskadenämnden samt i de fall en tvist uppkommer i domstol.

Ersättning vid Läkemedelsskada

Har du drabbats av en läkemedelsskada? Då kan ha rätt till ekonomisk ersättning. Kontakta oss på Legare, våra medarbetare har stor erfarenhet av läkemedelsskador och kan hjälpa dig som råkat ut för en läkemedelsskada till rätt ersättning.