Thomas Johanson

Thomas Johanson

Advokat

Kontakt

E-post: thomas.johanson@legare.se

Telefon: 08 – 442 91 80
Mobil: 070 – 916 08 10

Thomas Johanson

ADVOKAT, PARTNER

Verksam: Stockholm

Utbildning: Jur kand 1984

Arbete:

  • Anställd på Legare Advokatbyrå AB sedan 1994
  • Arbete på advokatbyrå 1989 – 1994
  • Försäkringsmäklare 1988 – 1989
  • Bankjurist 1987 – 1988
  • Tingsnotarie 1984 – 1987

Medlem:

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
  • Ledamot av Skadeståndskollegiet
  • Medlem av Försäkringsjuridiska föreningen
  • Medlem av Pan-European Legal Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL)
  • Medlem av American Association for Justice (AAJ)

Övriga Uppdrag:

  • Advokatsamfundets representant i Ombudskostnadsnämnden
  • Expert i Trafikförsäkringsutredningen (2007)
  • Engagerad som föreläsare inom områdena personskaderätt, försäkringsrätt och skadeståndsrätt