Hjälp vid whiplashskada

Efter en trafikolycka med följden av whiplashskada påbörjas efter anmälan en skadereglering vid försäkringsbolaget. Skaderegleringen kan ofta vara komplicerad och pågå under lång tid. Våra advokater har stor erfarenhet av personskaderätt och försäkringsrätt inom whiplashskada. Vi anstränger oss för att du ska få fortlöpande kompensation samt råd och stöd under regleringen.

Under skaderegleringen efter en whiplashskada står regelmässigt försäkringsbolaget för den skadades ombudskostnader, vilket innebär att du som klient därför inte behöver betala någon ersättning till våra advokater. Den hjälp vi kan ge dig är alltså i de flesta fall helt kostnadsfri.

Ersättning Whiplashskada

För det fall den skadade och försäkringsbolaget inte kan komma överens om ersättningsfrågan under skaderegleringen kan ärendet hänskjutas till prövning i Trafikskadenämnden. Våra advokater biträder naturligtvis den skadade också i Trafikskadenämnden. Prövningen i Trafikskadenämnden är kostnadsfri för den skadade. Det finns också möjlighet att få frågan om ersättning prövad i domstol. I sådana fall kan den skadade oftast ta sitt rättsskydd i försäkringen i anspråk.