Legare biträder dig som är privatperson när du har drabbats av personskador vid en olycka, felbehandling, överfall eller till följd av sjukdom och hjälper dig att få rätt ersättning från ditt försäkringsbolag. Vi biträder även företag vid frågor om krav på ersättning ur företagsförsäkring.

Under 20 års tid har Legare biträtt klienter vid personskador och andra skadestånds- och försäkringsrättsliga ärenden. Under årens lopp har vi kunnat hjälpa tusentals personer att få ersättning för sina skador. Vi är en av få advokatbyråer i Sverige med denna specialisering. Vi törs därför säga: Vi kan personskaderätt!

Här hittar ni ett urval av våra